Regulamin Mistrzostw Polski w Noszeniu Żon – Uniejów 2019

 

I. CEL IMPREZY

Promocja aktywnego spędzania czasu w parach.

II. ORGANIZATOR

 • Klub Biegacza Geotermia Uniejów
 • Urząd Miasta w Uniejowie
 • PGK Termy Uniejów sp. z o.o.

Kontakt:

 • Komandor biegu: Wojciech Jakubowski email: wojtek_jakubowski@wp.pl
 • Biuro email: kbgeotermia@gmail.com

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Termin: 8 czerwca 2019 (sobota)
 • Miejsce: Uniejów
 • Start: godz. 15:00, plaża przy kompleksie termalnym nad rzeką Wartą.

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Dystans biegu: 253,5m. Na trasie będą znajdować się dwie przeszkody wys. 50cm oraz jedna przeszkoda wodna o głębokości 110cm.
 2. Start i meta na plaży przy basenach termalnych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.
 2. Weryfikacja w Biurze Zawodów (adres podamy w późniejszym terminie), które będzie czynne w godzinach:
  • 8 czerwca 2019 (sobota),08:30 – 14:30

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

 1. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty. Zapisy będą prowadzone przez portal inessport.pl
 2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej zawodów (Inesport). Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową i zmieszczą się w limicie miejsc oraz zostaną zarejestrowani na stronie inessport.pl Limit uczestników wynosi 100 osób (50par).
 3. Zgłoszenie „par” wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje jeden z zawodników, który logując się na swoje konto, dopisuje do swojej pary drugiego zawodnika, wykorzystując do tego maila tego zawodnika, natomiast każdy członek pary musi bezwzględnie posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl
 4. Termin zgłoszeń Internetowych upływa w dniu 1 czerwca 2019 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. Będą możliwe zapisy w biurze zawodów pod warunkiem dostępności pakietów.
 5. Wpisowe start indywidualny:
  Opłata za bieg: 50zł /para
 6. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 7. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 8. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 10. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 11. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 12. Limit uczestników wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia limitu startujących.
 13. O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników oraz o przypisaniu do biegu decyduje kolejność wpłat. Przypisanie uczestnika do biegu nie podlega reklamacji
 14. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać w tym samym czasie  przelewu
 15. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika. Opłata jest nieważna, gdy zawodnik nie zostanie zgłoszony, jeśli jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 16. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.
 17. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zawodnicy zostaną przypisani do biegu, oraz zostanie nadany im numer startowy.
 18. Nie istnieje możliwość odebrania pakietu startowego przez inną osobę niż startującą.

VII. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie kwalifikacja Open par oraz wybrana zostanie para w najzabawniejszym stroju.

VIII. NAGRODY

Kategoria Open Par

 - za zajęcie pierwszego miejsca puchar, 500zł oraz prawo do startu w Mistrzostwach Świata w Sonkajarvi w Finlandii (kwalifikacja tylko dla zawodników z polskim obywatelstwem).

- za zajęcie drugiego miejsca puchar i 200zł

- za zajęcie trzeciego miejsca puchar i 100zł

Kategoria najzabawniejszy strój

– beczka piwa lokalnego browaru.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymują na mecie pamiątkowy medal.

IX.  FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 1. Zawodnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu. Zweryfikować się przed wejściem do strefy startowej.
 2. Technika noszenia partnerki jest dowolna. Minimalna waga zawodniczki nie może być mniejsza niż 50kg. Przy mniejszej wadze należy zawodniczkę dociążyć. Zawodniczki zobowiązane są do startu w kaskach ochronnych. Zawody wygrywa para, która pokona trasę w najkrótszym czasie.
 3. Pary startować będą w eliminacjach a następnie trzy najszybsze w finale.

 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów po wpłaceniu kaucji 200zł w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Komandora Biegu. W przypadku uznania protestu kaucja zostanie zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Protesty odnośnie biegu można składać na mecie w punkcie pomiaru czasu w czasie 30min od zakończenia biegu (limit czasu biegu).